Real Time digitalizacija MP4 | DVD snimačima

presnimavanje

video kaseta

VHS | VHS-C | S-VHS | Video 8 | Hi 8 | Digital 8 | MiniDV | HDV | DVcam | BetaMax

Usluge

Presnimavanje Video Kaseta

VHS | VHS-C | SVHS | Video 8 | Hi 8 | Digital 8 | MiniDVD | DVCAM | HDV | Betamax

Konverzija Video Sistema

NTSC (USA | JPN) | PAL (EU | AUT) | Secam L (FR) | Eliminacija Makrovizije

Popravka Kaseta | Traka

Besplatna popravka oštećenih kaseta i pokidanih traka | Pregled sadržaja video kaseta

o nama

SAČUVAJTE SVOJE
VIDEO USPOMENE

KVALITETNA DIGITALIZACIJA DVD | MP4 SNIMAČIMA KONVERZIJA VIDEO SISTEMA NTSC-PAL-SECAM L DIREKTNO REAL TIME 1:1 PRESNIMAVANJE

PRESNIMAVAMO NA DVD, USB, HDD DIREKTNO | HARDVERSKI, BEZ UPOTREBE RAČUNARA | PC-a, GDE SE NAKNADNOM SOFTVERSKOM OBRADOM GUBI NA KVALITETU, SOFTVERSKA OBRADA FORMATA: AVI | MOV | MP4 | MPEG | HD/SD, PRESNIMAVAMO | KONVERTUJEMO VIDEO SISTEME: AMERIČKI NTSC | FRANCUSKI SECAM L | EVROPSKI PAL

Presnimavanje video kaseta

×

vhs traka logo

VHS

VHS Kaseta

Presnimavanje VHS na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez obrade na PC-u | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja na DVD je 420 dinara, na USB | HDD je 600 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720)

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

 video 8 traka logo

Video 8

Video 8 kaseta

Presnimavanje Video 8 na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez obrade na PC-u | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja na DVD je 420 dinara po satu, na USB | HDD je 600 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720)

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

minidv traka logo

MiniDV

MiniDV Kaseta

Presnimavanje MiniDV kaseta na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez obrade na PC-u | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja na DVD je 420 dinara, na USB, HDD je 600 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720).

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

konverzija logo

NTSC | PAL | SECAM

Konverzija | Presnimavanje

Konverzija NTSC<->PAL<->SECAM na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja NTSC-NTSC na DVD je *OD* 720 dinara po satu, na USB | HDD je *OD* 900 dinara po satu.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720)

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

hi8 traka logo

Hi 8

Video 8 / Hi 8 Kaseta

Presnimavanje Hi 8 na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez obrade na PC-u | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja na DVD je 420 dinara po satu, na USB | HDD je 600 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720)

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

svhs traka logo

Super VHS

S-VHS Kaseta

Presnimavanje S-VHS traka na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez obrade na PC-u | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja na DVD je 600 dinara, na USB | HDD je 720 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720).

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

HDV

MiniDV Kaseta

Presnimavanje MiniDV-HDV na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja na DVD je 900 dinara, na USB | HDD je 1080 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720).

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

d8 traka logo

Digital 8

Hi 8 / Digital 8 Kaseta

Presnimavanje Digital 8 na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez obrade na PC-u | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja na DVD je 600 dinara, na USB | HDD je 720 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720).

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

dvcam taraka logo

MiniDV CAM / DVCAM

DVCAM Kaseta

Presnimavanje DVCAM kaseta na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez obrade na PC-u | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja na DVD je 900 dinara, na USB | HDD je 1080 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720) | 1080p (1920x1020}.

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

VHS-C

VHS-C / VHS Compact Kaseta

Presnimavanje Compact VHS | VHS-C kaseta na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja na DVD je 420 dinara, na USB | HDD je 600 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720).

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

betamax traka logo

Betamax

Betamax kaseta

Presnimavanje Betamax kaseta na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez gubitka kvaliteta!

Cena presnimavanja na DVD je 1080 dinara, na USB | HDD je 1200 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Digitalizacija na DVD disk rezolucija: SD (720x576), na USB | HDD rezolucija: 720p (1280x720).

Presnimavanje se radi DVD | MP4 snimačima profesionalnog kvaliteta na DVD video format, MP4|H.264 format.

Saznaj više

makrovizija logo

Macrovision

VHS / SVHS Kaseta

Skidanje Makrovizijske zaštite | Presnimavanje na DVD | USB | HDD | Hardverski | RealTime-1:1 | Bez gubitka kvaliteta!

Cena skidanja makrovizijske zaštite je *DODATNIH* 300 dinara po kaseti, bez obzira na dužinu trajanja.

Cena presnimavanja *VHS* na DVD je 420 dinara, na USB | HDD je 600 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Cena presnimavanja *S-VHS* na DVD je 600 dinara, na USB | HDD je 720 dinara po satu, u cenu nije uračunat materijal.

Saznaj više

Kalkulator

KASETA
PRESNIMAVANJE NA DVD
DVD
PRESNIMAVANJE HA USB | HDD
USB | HDD
( VHS | SVHS ) MAKROVIZIJA
OKVIRNO MINUTA
POTVRDI UNOS
OKVIRNA CENA USLUGE
RESETUJ

Pitaj Nas

Saznaj sve što te interesuje u vezi presnimavanja. Trebaš znati sve mogućnosti.

Možeš dobiti pravi savet i objašnjenje o načinu, vrsti i kvalitetu presnimavanja, ceni, načinu preuzimanja video materijala ..., kao i svega drugog vezano za digitalizaciju a što bi te interesovalo!